kancelaria@kalamajka.pl
Radca prawny Paweł Kałamajka

Usługi

Świadczymy kompleksową i możliwie szeroką pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa spółek handlowych oraz KRS;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa pracy;
 • prawa rodzinnego (w tym rozwody, separacje);
 • prawa spadkowego;
 • prawa budowlanego;
 • prawa finansowego;
 • prawa gospodarczego.

Świadczone przez Kancelarie usługi polegają m. in. na:

 • bieżącym doradztwu prawnym;
 • przygotowywaniu opinii, analiz i ekspertyz prawnych;
 • prowadzeniu negocjacji w imieniu klientów;
 • przygotowywaniu projektów umów i porozumień;
 • przygotowywaniu projektów uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych);
 • przygotowywaniu umów spółek handlowych, rejestracji spółek, likwidacji spółek;
 • zakładaniu oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i przedstawicielstw;
 • pośrednictwie w procesie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, koncesji;
 • windykacji należności;
 • zastępstwie procesowym.

Dążymy do załatwienia sprawy w drodze negocjacji, ugody bez konieczności rozstrzygania go przed odpowiednimi organami. Sporządzamy projekt ugody zapewniający najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji dla naszego Klienta. W ramach procedury  procesowej oferujemy reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi:

 • w sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i rodzinnych przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym;
 • w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • w postępowaniach przed sądami polubownymi i sądami arbitrażowym.

SPECJALIZUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ W POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH.