Cennik

Nasze wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest indywidualnie ustalane z Klientem. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego aby wszelkie ustalenia były jasne i nie budziły na żadnym etapie wątpliwości.

Stosowane systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia;
  • wynagrodzenie kalkulowane na podstawie stawki godzinowej- wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconemu wykonaniu zlecenia;
  • uprzednio uzgodnione z Klientem kosztorysowe wynagrodzenie za poszczególne czynności;
  • wynagrodzenie w formie będącej kompilacją wyżej wskazanych form rozliczenia.

Staramy się żeby każdy Klient był zadowolony z naszych usług. W trosce o ich najwyższą jakość każdy problem gruntownie analizujemy, oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi, z którym konsultujemy dalszą strategię działania. Stosując się do tych zasad jesteśmy w stanie zaoferować zestaw usług, sposób ich wykonania, a także formę rozliczenia wynagrodzenia maksymalnie odpowiadające Państwa wymaganiom.